Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก
 • c0199
 • c0200
 • c0201
 • c0202
 • c0203
 • c0204
 • c0205
 • c0207
 • c0208
 • c0209
 • c0210
 • c0211
 • c0212
 • c0213
 • c0214
 • c0215
 • c0216
 • c0217
 • c0218
 • c0219
 • c0220
 • c0221
 • c0222
 • c0223
 • c0224
 • c0225
 • c0226
 • c0227
 • c0228
 • c0229
 • c0230
 • c0231
 • c0232
 • c0233
 • c0234
 • c0235
 • c0236
 • c0237
 • c0238
 • c0239
 • c0240
 • c0241
 • c0242
 • c0243
 • c0244
 • c0245
 • c0246
 • c0247
 • c0248
 • c0249
 • c0251
 • c0252
 • c0253
 • c0254
 • c0255
 • c0256
 • c0257
 • c0258
 • c0259
 • c0260
 • c0261
 • c0262
 • c0263
 • c0264
 • c0265
 • c0266
 • c0267
 • c0268
 • c0269
 • c0270
 • c0271
 • c0272
 • c0273
 • c0274
 • c0275
 • c0276
 • c0277
 • c0278
 • c0279
 • c0280
 • c0281
 • c0282
 • c0283
 • c0284
 • c0285
 • c0286
 • c0287
 • c0288
 • c0289
 • c0290
 • c0291
 • c0292
 • c0293
 • c0294
 • c0295
 • c0296
 • c0297
 • c0298
 • c0299
 • c0300
 • c0301
 • c0302
 • c0303
 • c0304
 • c0305
 • c0306
 • c0307
 • c0308
 • c0309
 • c0310
 • c0311
 • c0312
 • c0313
 • c0314
 • c0315
 • c0316
 • c0317
 • c0318
 • c0319
 • c0320
 • c0321
 • c0322
 • c0323
 • c0324
 • c0325
 • c0326
 • c0327
 • c0328
 • c0329
 • c0330
 • c0331
 • c0332
 • c0333
 • c0334
 • c0335
 • c0336
 • c0337
 • c0338
 • c0339
 • c0340
 • c0341
 • c0342
 • c0343
 • c0344
 • c0345
 • c0346
 • c0347
 • c0348
 • c0349
 • c0350
 • c0351
 • c0352
 • c0353
 • c0354
 • c0355
 • c0356
 • c0357
 • c0358
 • c0359
 • c0360
 • c0361
 • c0362
 • c0363
 • c0364
 • c0365
 • c0366
 • c0367
 • c0368
 • c0369
 • c0370
 • c0371
 • c0372
 • c0373
 • c0374
 • c0375
 • c0376
 • c0377
 • c0378
 • c0379
 • c0380
 • c0381
 • c0382
 • c0383
 • c0384
 • c0385
 • c0386
 • c0387
 • c0388
 • c0389
 • c0390
 • c0391
 • c0392
 • c0393
 • c0394
 • c0395
 • c0396
 • c0397
 • c0398
 • c0399
 • c0400
 • c0401
 • c0402
 • c0403
 • c0404
 • c0405
 • c0406
 • c0407
 • c0408
 • c0409
 • c0410
 • c0411
 • c0412
 • c0413
 • c0414
 • c0415
 • c0416
 • c0417
 • c0418
 • c0419
 • c0420
 • c0421
 • c0422
 • c0423
 • c0424
 • c0425
 • c0426
 • c0427
 • c0428
 • c0429
 • c0430
 • c0431
 • c0432
 • c0433
 • c0434
 • c0435
 • c0436
 • c0437
 • c0438
 • c0439
 • c0440
 • c0441
 • c0442
 • c0443
 • c0444
 • c0445
 • c0446
 • c0447
 • c0448
 • c0449
 • c0450
 • c0451
 • c0452
 • c0453
 • c0454
 • c0455
 • c0456
 • c0457
 • c0458
 • c0459
 • c0460
 • c0461
 • c0462
 • c0463
 • c0464
 • c0465
 • c0466
 • c0467
 • c0468
 • c0469
 • c0470
 • c0471
 • c0472
 • c0473
 • c0474
 • c0475

Facebook โรงเรียน

0026.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

 • วิศวะ มธ.เปิดตัว “Tham-Robot” หุ่นยนต์ส่งยา-อุปกรณ์การแพทย์ ลดสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19
  วิศวะ มธ.เปิดตัวนวัตกรรม “Tham-Robot” หุ่นยนต์จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์” รถเข็นอัจฉริยะเพื่อจัดส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตัวแรก ลดเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 กำหนดทิศทางรถเข็นด้วยรีโมทคอนโทรลจากห้องทำงาน ไม่ต้องเดินทางไปยังห้องพัก
 • ขัวศิลปะ-สศร.ชวนคนหัวใจศิลป์ ถ่ายรูปโพสต์เฟซ เลี่ยงโควิด-19
  ขัวศิลปะ-สศร.ชวนคนหัวใจศิลป์ ถ่ายรูปการสร้างสรรค์งานศิลป์อยู่บ้าน สตูดิโอ ช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19 โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งแต่วันนี้-10 เม.ย. ใครได้ยอดไลค์ แชร์ มากสุด รับรางวัลจากขัวศิลปะขัวศิลปะ จ. เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานศิล
 • กรมศิลป์ บันทึกจดหมายเหตุโควิด-19
  กรมศิลปากร เตรียมบันทึกจดหมายเหตุวิกฤติโควิด-19 โดยรวบรวมประมวลข้อมูลทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีผู้เ